Unsa ang mga  risgo kung aduna sakit sa thyroid sa mga gasabak?

 

Gibana-bana nga baynte nga babae nga gasabakang magka underactive thyroid(hypothyroidism) samtang gasabak.12

Kasagaran sa mga babae kay wala kabalo nga naa sila kundisyin ka yang mga sintomas kay pareha sa pagdako sa lawas tungod kay gasabak lakip ang pagsaka sa timbang, pagkakapoy ug paghubag sa tiil.12,13

Pagsaka sa timbang

Pagkakapoy

Paghubag sa tiil

References: 12. Fast Facts For Your Health. Thyroid Disease and Women. National Women’s Health Resource Center. Red Bank, NJ.2006 13. Stagnaro-Green A et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.