Unsag mga risgo kung aduna sakit sa thyroid samtang gasabak?

 

Ang hypothyroidism sa mga gasabak, if mabiyaan ug dili matambalan, kay maka konekta sa mga makadaghan nga kumplikasyun sa pagburos lakip ang, anemia, sakit sa unod, congestive heart failure, abnormalidad sa placenta ug pagdugo pagkahuman ug panganak. Aduna pud risgo sa pitus ang hypothyroidism, makuhaan samtang gasabak, kuwang sa bulan ang pagpanganak ug ubos ang timbang sa bata nga gipanganak. Importante ang thyroid hormon para sa pagdebelop sa utok, ang hypothyroidism samtang gasabak kay mao hinungdan nga naa abonormalidad sa pagdebelop, ubos ang IQ ug hinay ang pagdebelop sa utok ug hinay nga pagpangangisip.12,13,14

 

Overactive thyroid (hyperthyroidism) kay talagsaun and hinungdan ani ka yang Graves disease (toksik nga klase sa goiter). Ang hyperthyroidism samtang gaburos kay maka resulta ug kumplikasyun sa pagburos lakip ang sayo nga magbati ug pre-eclampsia. Ang mga inahan nga di matambalan ang hyperthyroidism kay risgo pud sa thyroid storm. Aduna pud kumplikasyun sa pitus kung dili matambalan ang hyperthyroidism lakip ang kulang sa buwang ang bata, pagkamatay sa bata human nigawas sa inunlan ug posible malpormasyun sa bata.13,14

References: 12. Fast Facts For Your Health. Thyroid Disease and Women. National Women’s Health Resource Center. Red Bank, NJ.2006 13. Stagnaro-Green A et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid. 2011. 14. American Thyroid Association. Thyroid Disease and Pregnancy. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Thyroid_Disesease_Pregnancy_brochure.pdf August 2016

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.