Unsaon pagtan-awn sa goiter/thyroid nodule/thyroid kanser?

 

Puwede nimo tan-awon kung naa thyroid kanser o thyroid nodule pina-agi sa pag tan-aw sa liog. Mahimo kini bisan unsa orasa gamit ang samin ug usa ka baso nga tubig.

 

Ang mga hakbang ay ang mga sumusunod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guniti ang samin para makita nimo ang tibook liog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E akbo ang imong ulo samtang naka pokus sa ubos sa imong liog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom ug gamay tubig ug tunlon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtang gatulon, obserbahekung nidako ang liog kung asa makita ang thyroid.

Balikon ang pagtan-aw sa liog sa makadaghan kung kinahanglan. Kung huna-huna nimo nga naa abnormalidad, bisitaha ang imong doctor.

Pwede nimo bisitahon ang websayt kung unsaon pag himo sa Neck Check.

http://www.thyroidawareness.com/sites/all/files/AACEneck_LR.pdf

Kung naa kay goiter/thyroid nodule, mahimo nga mangayo ug laing eksaminasyon o laboratory lakip ang TSH, lebel sa thyroid hormone (t3 ug T4) ug ultrasound o skan sa thyroid gland. Sa kaso s thyroid nodule, pwede kuhaan ug sampol gamit ang Fine Needle Aspiration Biopsy para dili ma consider nga malignant.9

References: 9. American Thyroid Association. Goiter. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Goiter_brochure.pdf on August 2016. 10. American Thyroid Association. Thyroid Cancer. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ThyroidCancer_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.