Unsa ang goiter/thyroid nodule/thyroid cancer?

 

Ang goitermao ang abnormal nga pagdako sa thyroid gland. Ahintabo kino sa hyperthyroidism (daghang hormone sa thyroid), or sa hyperthyroidism(gamay nga hormone sa thyroid), o sa euthyroidism (sakto nga gidaghanon sa hormone sa thyroid).9

 

Kumon nga hinungdan sa goitermao ka yang kuwang sa iodine. Kung gamay ra ang iodine sa pagkaon, ang thyroid mosuway ug balance pinaagi sa pagsaka sa iya gidak-on. Ang mga sakit nga Graves disease ug Hashimoto thyroiditis kay hinungdan pud nga magka goiter ang tao.

 

Mahintabon ang thyroid nodules kung naa abnormal nga pagdako sa thyroid tissue. Aduna nag-inusara nga nodule or daghan nga nodule. Makapagawas kani ug thyroid hormone. Usahay kani nga pagdako kay malignant(kanser sa thyroid).

 

Talagsa ra ang thyroid kanser kung ekomapara sa ubang kanse, pero mahimo kini matambaln ug kanunay nga taas ang tsansa nga mabuhi.10

References: 9. American Thyroid Association. Goiter. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Goiter_brochure.pdf on August 2016. 10. American Thyroid Association. Thyroid Cancer. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ThyroidCancer_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.