Unsa ang hyperthyroidism?

 

Ang hyperthyroidism kay ang pagpagawas ug daghang hormone sa thyroid. Ang lahi nga termino sa sobra ka-aktib nga thyroid gland kay thyrotoxicosis. Sa daghang hormon sa thyroid, ang metabolismo sa imo lawas kay masobraan ug maneho u gang lawas kay mopaspas nga di normal.

 

Ang pinaka kimono nga hinungdan sa hyperthyroidism ka yang autoimmune nga kondisyon nga gitawag nga Grave‚Äôs disease. Kaliwat kani ug maapektohan kasagaran ang mga babae. Ang hinungdan pud sa  hyperthyroidism mao ang bugol ug nodules sa thyroid kay gapagawas ug taas nga hormon sa thyroid. Ang kani nga kondisyon ginatawag nga nodular toxic goiter.7,8

References: 7. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Accessed from http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hyper_brochure.pdf on August 2016. 8. Bahn RS et al. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and the American Association of Clinical Endocrinologists. Endoc Prac. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.