Unsay tambal sa hyperthyroidism?

 

Wala laing tambal sa hyperthyroidism . Ang sakto nga pagtambal kay mahibaloan pina-agi sa pagkahibaw sa hinungdan sa hyperthyroidism, edad, sa kundisyon ug uban pang alapogan nga naa basehan para sa duktor. 7,8

Pwede ka hatagan ug antithyroid nga mga tambal nga mohunong sa abilidad sa thyroid gland nga maghimo ug bago-ong hormone sa thyroid. Sa mga grabe nga kaso, gidasig nga mo-agi ug operasyun sa pagtangtang sa thyroid (thyroidectomy) or radiation therapy para mo-ubos ang paglihok sa thyroid tissue. Kung pillion ang operasyun o radioactive iodine, ibutang ka sa thyroid ormone replacement therapy, kay ang lawas dili na makapagawas ug saktong hormone sa thyroid.

Mahimong makamatay nga kundisyun ang mahintabo kung dili matambalan ang hyperthyroidism resulta nga dili regular ang pagpitik sa kasing-kasing. Ang grabe nga kundisyun nga ginatawag nga thyroid storm masugdan kung dili ma kontrol ang hyperthyroidism.

References: 7. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Accessed from http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hyper_brochure.pdf on August 2016. 8. Bahn RS et al. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and the American Association of Clinical Endocrinologists. Endoc Prac. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.