Unsa ang hypothyroidism?

 

Ang hypothyroidism ay ang dili pagpagawas ug saktong thyroid hormone nga makaabot sa gikinahanglan sa lawas. Tungod ani, mohinay ang metabolism ug magsugod ug kahinay ang lawas. Ang kumon nga mga hinungdan sa hypothyroidism lakip ang: kulang ug iodine sa pagkaon, operasyon sa pagtangtang sa thyroid, autoimmune diseases ug radiation therapy.5

Reference: 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.