Unsa nako pagkahibaw nga naa koy hypothyroidism?

 

Dili maayo ang mga sintomas sa hypothyroidism ug maka apekto sa garbo, trabaho ug kinabuhi sa pamilya.Lakip ang mga:2,3,5,6

Pagkakapoy.

Dili maka agwanta sa kabugnaw.

Hinay ang heart rate.

Pagpanambok ug hinay ang pag-ubos sa timbang.

Masulob-on

Maglisud ug kalibang

Sakit sa unod ug kasokasohan

Nipis ug gabok nga buhok ug kuku.

Ga-uga ug kugangon nga panit.

Bugolon ug mga mata, kamot ug tiil.

Ubos ang libido

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803. 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016. 6. Garber et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endoc Prac. 2012.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.