Unsaon pag tambal sa hypothyroidism?

 

Ang pagtambal sa hypothyroidism mao ang pagpa normal sa lebel sa hormone sa thyroid sa dugo. Ginahimo kani pina-agi sa pag-inom ug levothyroxine, o thyroid hormone replacement. Hatagan ka indibidwal nga dosesa imo dokor hangtod nga mabalanse ang hormon sa thyroid sa imo lawas.Kinahanglan ka ug regular nga pagmonitor sa TSH para masigurado nga sakto ang imong pag-inom.

Kung dili matambalan, ang hypothyroidism ang hinungdan sa sa mga posible risgo nga pagkamatay. Lakip ang mga.6

Pagka-ospital

Mas mataas na presyon ng dugo at mataas na cholesterol levels (naaangkop sa mga panganib ng sakit sa puso)

Pagkabaog

Alzheimer’s disease (mas manganganib ang mga kababaihan)

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803. 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016. 6. Garber et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endoc Prac. 2012.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.