Unsa ang Thyroid?

 

Ang thyroid ay usa ka gamay, kaba-kaba ug porma nga organ nga makita sa ubos ug tunga-tunga nga parte sa liog. Usahay ato ni ginatawag nga “master kontroler sa metabolism ug importante sa panglawas. Ang bugabuga nagahimo sa hormone padulong sa dugo. Importante ang thyroid hormone sa normal nga paglihok sa lawas and maka-apekto sa tanan parte sa utok ug sa lainng-laing mga organ.1

Reference: 1. American Thyroid Association. Thyroid Function Tests. 2005. Accessed August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.