Kinsa ang risgo magka problemema sa thyroid?

 

Daghan tao ang nag antos sa thyroid dysfunction, kasagaran kay mga babae. Posible nga magkasakit sa thyroid kung ikaw:2,3

Naa kaliwat nga naa problema sa thyroid.

Kulang sa iodine.

Naa autoimmune nga sakit pareha sa diabetes type 1

Mga edad nga nilapas ug 50.

NIage ug operasyon sa thyroid.

Naa Down’s or Turner’s Syndrome.

Naa kaagi nga na expose sa radiation sa liog or X-ray.

Mga Asian or Amerikano.

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.